29 maart 2022 Nog even iets over mijn nieuwe boek, dat half april verschijnt. Sommige mensen vragen zich af waarom de belettering van de titel zo grof is. Had dat niet wat sierlijker gekund? Dat was inderdaad mogelijk geweest, ware het niet dat in de gevangeniskolonie Veenhuizen op veel woningen moralistische aansporingen prijken als ‘Orde en Tucht’, ‘Helpt Elkander’ of ‘Flink en Vlug’. Al die opschriften zijn vormgegeven met stevige letters op een rechthoekig vlak. Nadat Veenhuizenkenner Peter Bos me had getipt dat het lettertype Norwester het beste was, is vormgeefster Marieke Oele daarmee aan het werk gegaan. Een stevige titel dus, geen sierlijke.

MARIËT MEESTER

29 maart 2022 Nog even iets over mijn nieuwe boek, dat half april verschijnt. Sommige mensen vragen zich af waarom de belettering van de titel zo grof is. Had dat niet wat sierlijker gekund? Dat was inderdaad mogelijk geweest, ware het niet dat in de gevangeniskolonie Veenhuizen op veel woningen moralistische aansporingen prijken als ‘Orde en Tucht’, ‘Helpt Elkander’ of ‘Flink en Vlug’. Al die opschriften zijn vormgegeven met stevige letters op een rechthoekig vlak. Nadat Veenhuizenkenner Peter Bos me had getipt dat het lettertype Norwester het beste was, is vormgeefster Marieke Oele daarmee aan het werk gegaan. Een stevige titel dus, geen sierlijke.